TTB: İstifa Yasak Değildir!

TTB: İstifa Yasak Değildir!

Sağlık Bakanlığı tarafından 3 Mart günü yayınlanan genel yazı ile istifaların “Her ne sebeple olursa olsun pandemi sürecinde görevinden istifa talebinde bulunan personelin talepleri kabul edilmeyecektir” cümlesiyle yasaklanmasına tepkiler sürüyor. Sağlık çalışanları kararı mobbing olarak nitelendirirken, konuyla ilgili olarak TTB’de bir açıklama yaptı. TTB, kamu görevlisinin istifasının yasaklanmasının, zorla çalıştırılması anlamına geldiğini, Zorla çalıştırmanın hangi dönemde ve hangi usule göre yapılabileceğinin anayasal kurallarla belirlendiğini belirtti. “Böyle bir uygulama yapılabilmesi için kesin bir zorunluluk olması ve mutlaka yasal düzenleme gereklidir. Sağlık Bakanlığı’nın genel yazısı ile temel hak ve özgürlüklerin belirlenmesi veya sınırlanmasına olanak yoktur” görüşünü dile getirdi.

BAKAN TALİMATI ANAYASA’NIN ÜSTÜNE ÇIKIYOR

Bakanlık yazısının herhangi bir hukuki bağlayıcılığının olmadığını belirten TTB, “Bir yazıyla istifanın yasaklanması mümkün değilse de bakan tarafından verilen bu talimat pratik uygulamada Anayasa’nın üstüne çıkmakta” diyerek istifa dilekçelerini kabul etmeyenlerin de suç işleyeceğini hatırlattı. TTB açıklamasında şöyle denildi; “Kamu görevinden çekilmek, herkesin anayasal hakkıdır. Bu hakkın kullanılmasına ilişkin usul Devlet Memurları Kanunu’nda belirlenmiştir. Bakanlık, kanunla belirlenmiş bir hakkı yasaklayamaz; ancak kendi inisiyatifinde olan işlemi belirleyebilir. Bu bağlamda, bakanlığın yetkisi, istifayı kabul etmemek suretiyle ilgilinin bir ay daha kamu hizmetinde kalmasını sağlamaktır.”

“YASAL HAKKI GERİ ÇEVİRMEYE KİMSENİN HAKKI YOKTUR”

Yasal hakkını kullanmak isteyene engel çıkarılmaması gerektiğini belirten TTB, “Hiçbir meslektaşımızın ya da sağlık ekibindeki herhangi bir arkadaşımızın kamu görevinden ayrılmasından yana değiliz. Tek bir arkadaşımızın eksilmesinin, sağlık hizmetinde kalanların üstlendiği yükü artıracağını biliyoruz. Ancak, aylardır sağlık hizmetlerinin çok ağır koşullarda sürdürüldüğünü de akılda tutarak, bu yükü artık taşımakta iyice zorlanan kişinin yasal hakkını kullanma isteğini geri çevirmeye hiç kimsenin hakkı yoktur; ne yasal olarak ne de vicdanen” ifadelerini kullandı.

Kaynak: yonergeler.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.